Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 96

96:1 恁著向耶和華唱新的歌!全地攏著向耶和華唱歌!

96:2 著向耶和華唱歌,祝謝伊的名!日日傳報伊的救恩!

96:3 佇列邦的中間講起伊的榮光!佇萬百姓的中間講起伊奇妙的所做!

96:4 因為耶和華做大,應該受極大的謳咾;伊佇眾神明的頂面,應該受敬畏。

96:5 因為列邦的上帝攏是虛假;獨獨耶和華創造諸個天。

96:6 佇伊的面前有尊貴及威嚴;佇伊的聖所有權能及榮光。

96:7 百姓中的逐族啊,恁著將權能榮光,歸互耶和華,歸互耶和華!

96:8 用伊的名所應該得著的榮光歸互耶和華,帶禮物來入伊的院。

96:9 著用聖潔的妝飾敬拜耶和華;全地佇伊的面前愕愕惙!

96:10 佇列邦中著講:耶和華做王!世界堅固,搖動;伊欲照公平審判萬百姓。

96:11 願天歡喜,地快樂!願海及其中所充滿的攏出大聲!

96:12 願田園及其中所有的攏快樂!彼時,樹林內的樹木攏欲佇耶和華的面前出歡喜的聲。

96:13 因為伊來啦,伊來欲審判全地。伊欲照公義審判世界,照伊的信實審判萬百姓。