Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 30

30:1 〔此個詩是獻宮殿的歌,大衛做的。〕耶和華啊,我欲尊重你做至高,因為你曾提拔我,無互我的仇讎對我誇口。

30:2 耶和華──我的上帝啊,我曾求叫你,你就醫好我。

30:3 耶和華啊,你曾救我的靈魂對陰間起來,你互我活,免致入墓。

30:4 耶和華聖的百姓啊,恁著唱歌嘔咾伊,記念伊的聖名來感謝伊。

30:5 因為,伊的受氣不過目久;伊的恩典是一生的久,歸暝雖然有啼哭,早起時就有歡喜。

30:6 論到我,我佇亨通的時,就講:我永搖泏。

30:7 耶和華啊,你曾施恩,互我的山豎在堅固;你掩你的面,我就迫腹。

30:8 耶和華啊,我求叫你;我對耶和華求恩,講:

30:9 我流血,我入墓,有啥利益?塵埃豈會謳咾你,豈會報揚你的真實嗎?

30:10 耶和華啊,求你聽我,憐憫我!耶和華啊,求你幫助我!

30:11 你已經將我的啼哭變做跳舞,你將我的麻衫褪去,用歡喜給我縖,

30:12 通互我的心神唱歌謳咾你,亦無靜靜。耶和華──我的上帝啊,我欲感謝你,到永遠!