Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 57

57:1 〔大衛閃避掃羅,匿佇洞內。彼時,伊做此個金的詩,交互樂官。調是用「莫得毀壞的」。〕上帝啊,求你可憐我,可憐我!我的身欲投歇佇你。我欲投歇佇你翅股的致蔭下,聽候諸個災禍經過。

57:2 我欲求叫至高的上帝,就是給我成持逐項事的上帝。

57:3 當彼個欲吞食我的人誹謗我的時,上帝欲施恩對天救我,亦欲發出伊的慈愛及伊的誠實。

57:4 我的生命佇獅的中間;我倒佇親像火的世間人的中間。的嘴齒是槍、是箭;的舌是利刀。

57:5 上帝啊,願你高大過諸個天!願你的榮光過全地!

57:6 給我的腳步設羅網,壓制我的心神;佇我的面前開陷坑,家己反轉跋落彼內面。(細拉)

57:7 上帝啊,我的心自在,我的心自在;我欲吟詩,我欲唱歌謳咾!

57:8 我的神啊,你著精神起來!琴啊,瑟啊,恁著精神起來!我本身欲真早精神起來!

57:9 主啊,我欲佇萬百姓的中間感謝你,佇列邦的中間唱歌謳咾你!

57:10 因為,你的慈愛大到抵天;你的誠實到穹蒼。

57:11 上帝啊,願你高大過諸個天!願你的榮光過全地!