Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 63

63:1 〔大衛佇猶大曠野的時,做此首詩。〕上帝啊,你是我的上帝,我趁早欲尋你,佇亢旱困苦無水的地,我的心嘴乾數念你;我的肉體切切欣慕你。

63:2 我曾按呢佇聖所朝見你,為著愛看你的權能及你的榮光。

63:3 因為你的慈愛比生命卡好,我的嘴唇欲謳咾你。

63:4 我猶活的時欲按呢謳咾你;我欲奉你的名抬起我的手。

63:5 我的心神欲飽足親像食骨髓油膩,我亦欲用歡喜的嘴唇謳咾你,

63:6 就是我倒佇眠床記念你,佇暝間逐更數念你的時。

63:7 因為你曾幫助我,我踮佇你翅股的致蔭下欲歡喜出聲。

63:8 我的心隨你住住;你的正手扶持我。

63:9 獨獨許個數想欲滅我的生命的人,伊欲陷落佇地下深的所在;

63:10 欲互刀劍,欲互山狗食。

63:11 總是王欲因為上帝來歡喜。凡若指伊來咒誓者欲誇口,因為白賊人的嘴欲受塞密。