Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 126

126:1 〔上崎仔的詩。〕耶和華導許個受掠的人倒轉來錫安,彼時咱親像眠夢。

126:2 彼時咱的嘴哈哈笑、咱的舌出大歡喜的聲,外邦中就有人講:耶和華為行大事!

126:3 耶和華有為咱行大事,咱就歡喜。

126:4 耶和華啊,求你互阮受掠的人倒轉,親像南方的溪水閣流。

126:5 流目屎撒種子者,欲出歡喜的聲收割!

126:6 彼個流目屎帶種子出去者,的確欲帶伊的稻把歡歡喜喜倒來!