Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 116

116:1 我疼耶和華,因為伊聽我的聲,我的懇求。

116:2 伊已經俯耳孔聽我,所以我一世人欲求叫伊。

116:3 死無的索纏著我;陰間的痛苦擒著我;我抵著患難憂苦。

116:4 我就求叫耶和華的名,講:耶和華啊,今求你救我的生命!

116:5 耶和華有恩惠,有公義;阮的上帝有慈悲。

116:6 耶和華保護戇直的人;我到佇卑微的地位,伊就救我。

116:7 我的神魂啊!著歸佇你安息的所在,因為耶和華用大恩款待你,

116:8 因為你救我的生命免得死無,救我的目睭免流目屎,救我的腳免跋倒。

116:9 我欲佇耶和華的面前行佇活人的地。

116:10 我信,所以講;我受極大的困苦。

116:11 我曾著急來講:人攏是虛假!

116:12 耶和華賞賜我一切的大恩我欲用甚麼報答伊?

116:13 我欲捧起救恩的杯,求叫耶和華的名。

116:14 我欲佇伊眾百姓的面前對耶和華謝我的願。

116:15 耶和華看伊聖的百姓的死做真寶貝。

116:16 耶和華啊,我實在是你的奴僕;我是你的奴僕,是你女婢的子。你已經解開捆縛我的索。

116:17 我欲用感謝的祭獻互你,閣欲求叫耶和華的名。

116:18 我欲佇伊眾百姓的面前,對耶和華謝我的願,

116:19 佇耶和華厝的院內,佇你耶路撒冷的中間。恁著謳咾耶和華!