Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 135

135:1 恁著謳咾耶和華!恁著謳咾耶和華的名!耶和華諸個奴僕踮佇耶和華的厝;

135:2 踮佇咱的上帝的厝的院內的,恁著謳咾伊!

135:3 恁著謳咾耶和華!因為耶和華是好;著唱歌謳咾伊的名,因為這是真妙。

135:4 因為耶和華揀雅各歸伊家己,揀以色列做家己特別的百姓。

135:5 我知耶和華做大,也知咱的主過攏總的神明。

135:6 耶和華佇天頂,佇地上,佇海中,佇一切的深淵,攏出在伊的意思來行。

135:7 伊互雲霧對地極淐起,為著雨創造閃爁,對伊的庫房中帶風出來。

135:8 伊將埃及人,及精牲頭上的,攏給拍死。

135:9 埃及啊,伊行神蹟奇事,佇你的中間,佇法老及伊的眾人臣。

135:10 伊拍贏多多邦國,閣死大權能的王,

135:11 就是亞摩利王西宏及巴珊王噩,以及迦南逐國。

135:12 將的地做業就是互伊的百姓以色列做業。

135:13 耶和華啊,你的名留到永遠!耶和華啊,你通記念的名留到萬代!

135:14 因為耶和華欲給伊的百姓伸冤,為著伊諸個奴僕回心轉意。

135:15 外邦的偶像是銀的、金的,是人的手所造的;

135:16 有嘴也講話,有目睭也看,

135:17 有耳孔也聽,嘴內也無喘氣。

135:18 造的,靠的,攏欲親像。

135:19 以色列家啊,恁著謳咾耶和華!亞倫的家啊,恁著謳咾耶和華!

135:20 利未的家啊,恁著謳咾耶和華!敬畏耶和華的人啊,恁著謳咾耶和華!

135:21 耶和華徛起佇耶路撒冷,願伊對錫安得著謳咾。恁著謳咾耶和華!