Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 35

35:1 〔大衛的詩。〕耶和華啊,及我相爭的,求你及相爭!及我交戰的,求你及交戰!

35:2 提大細的盾牌,起來幫助我。

35:3 抽出槍,阻止許個追趕我者;對我的神魂講:我是拯救你者。

35:4 願許個數想我的生命的人,受見誚凌辱!願許個計謀害我的人,越倒轉漏氣!

35:5 願親像風吹的粗糠,有耶和華的使者趕。

35:6 願的路暗閣滑,有耶和華的使者趕。

35:7 因為無因端為我暗設羅網佇坑內,無因端掘陷坑,欲害我的生命。

35:8 願佇伊無拍算的時災禍到伊的身上!願伊暗設的羅網纏著伊家己!願伊跋落彼內面受害!

35:9 就我的心欲佇耶和華來快樂,佇伊的救恩來歡喜。

35:10 我的骨頭攏欲講:耶和華啊,是誰會親像你?你拯救困苦的人脫離許個比伊卡強者,拯救困苦及喪鄉的人脫離許個搶奪伊者?

35:11 兇惡的干證者起來,我所呣知的事查問我。

35:12 對佇我用歹報好,互我的神魂孤單。

35:13 論到我,當破病的時,我就穿麻衫,用禁食,刻苦我的心神;我所求的攏歸佇家己的心懷。

35:14 我按呢行,親像伊是我的朋友,我的兄弟;我屈落身軀悲哀,親像人為著老母哀傷。

35:15 我抵著患難,就歡喜,相及聚集。我所呣相識的下等人聚集攻擊我;我無息。

35:16 親像戲謔諞食的無下落人對我咬嘴齒根。

35:17 主啊,你定定看欲到偌久?求你救我的神魂脫離的殘害!救我的生命脫離猛的獅仔肫!

35:18 我佇大聚會的中間欲感謝你,佇眾百姓的中間欲謳咾你。

35:19 求你莫得容允許個無理由對敵我的對我誇口!莫得容充許個無因端怨恨我的眥我。

35:20 因為無講和平的話,就是計謀詭譎的話害地上安份的人。

35:21 大大開嘴攻擊我,講:呼哉!呼哉!阮的目睭已經看見啦!

35:22 耶和華啊,你已經看見,求你呣通靜靜!主啊,呣通離開我!

35:23 我的上帝我的主啊,求你精神起來,判決我的事,辦理我的案!

35:24 耶和華──我的上帝啊,求你照你的公義判斷我,莫得容允對我誇口!

35:25 莫得容允心內講:呼哉,照阮的心願啦!莫得容允講:阮已經給伊吞落去啦!

35:26 願許個歡喜我抵著患難者攏見誚漏氣!願許個對我家己尊大者,受見誚落臉!

35:27 願許個愛我得著伸冤的人出歡喜的聲快樂;願常常講:著尊耶和華做大!因為伊歡喜伊的奴僕平安。

35:28 我的舌欲講起你的義,通日謳咾你。