Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 40

40:1 〔大衛的詩,交互樂官。〕我曾吞聽候耶和華;伊俯落向我,聽我的求叫。

40:2 伊對通驚的陷坑,對土糜中,牽我起來,互我的腳徛佇石磐頂,互我的腳步在伍。

40:3 伊互我的嘴唱新的歌,就是謳咾阮的上帝的。多多人欲看見來驚畏,亦欲倚靠耶和華。

40:4 獨獨倚靠耶和華、無插許個驕傲,以及偏向虛假的人,此號人有福氣!

40:5 耶和華──我的上帝啊,你所行的奇事,以及你對阮所存的念頭真多,會對你排列;我若欲提起來講,彼個數額算了。

40:6 祭祀及禮物,你無歡喜;你有開我的耳孔。燒祭及贖罪祭你無愛揲。

40:7 彼時我講:你看,我來啦!我的事已經記佇冊裡。

40:8 我的上帝啊,你的旨意我歡喜趁;你的律法佇我的心內。

40:9 我佇大聚會的中間宣傳公義的好消息;我無欲停止我的嘴唇。耶和華啊,這是你所知的。

40:10 我未曾將你的公義蓋密佇我的心內;我已經排列你的信實及你的救恩;我對大聚會未曾隱囥你的慈愛及誠實。

40:11 耶和華啊,求你呣通對我停止你的慈悲!願你的慈愛及誠實常常保護我!

40:12 因為有算得的災禍圍困我,我的罪惡著我,互我會抬目;諸個罪惡比我的頭毛卡多,我的心續離開我。

40:13 耶和華啊,求你歡喜拯救我!耶和華啊,求你緊緊幫助我!

40:14 願許個數想欲害我生命者,做一下見誚漏氣!願許個歡喜我受陷害者,越倒轉受凌辱!

40:15 願許個對我講呼哉、呼哉的,因為見誚來敗無!

40:16 願一切尋你的,因為你來歡喜快樂!願許個欣慕你救恩者,常常講:著尊耶和華做大!

40:17 總是我是困苦喪鄉者,主猶久數念我;你是幫助我者,拯救我者。我的上帝啊,求你呣通延延!