Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 50

50:1 〔亞薩的詩。〕全能的上帝──耶和華有講出話來召天下,對日出到日落的所在。

50:2 對齊全娞的錫安,上帝有發出光。

50:3 阮的上帝欲來,決斷無靜靜。有火佇伊的面前燒;有風佇伊的四圍真透。

50:4 伊欲叫頂面的天及地;為著欲審判伊的百姓,

50:5 講:著招集我聖的百姓來我遮,就是許個用祭祀及我立約的人。

50:6 諸個天欲顯明伊的公義,因為上帝本身是做審判者。(細拉)

50:7 我的百姓啊,恁著聽,我欲講!以色列啊,我欲警戒你;我是上帝,你的上帝!

50:8 我無因為你的祭祀責備你;你的燒祭常常佇我的面前。

50:9 我無對你的厝取公的牛,亦無對你的 取公的山羊。

50:10 因為,樹林內的百獸,千山的精牲攏是我的。

50:11 山中的飛鳥,我攏知;曠野的走獸亦攏屬佇我。

50:12 我若枵,無欲給你講,因為世界及其中所充滿的攏是我的。

50:13 我豈欲食牛的肉?抑是飲山羊的血嗎?

50:14 你著用感謝做祭獻互上帝,閣著對至高者謝你的願,

50:15 佇患難的日著求叫我;我欲救你,你亦欲榮光我。

50:16 若是上帝對歹人講:你豈可敢傳我的律例,嘴講起我的約啊?

50:17 其實你厭賤教示,將我的話佇你的尻脊後。

50:18 你看見賊就及伊同心,閣及行姦淫的人相及有份。

50:19 你互你的嘴常常講歹話;你的舌造作奸詐。

50:20 你坐誹謗你的兄弟,誣賴你的同胞。

50:21 你行諸個事,我靜靜無講,你拍算我抵抵及你一樣;其實我欲責備你,將諸個事排佇你的目睭前。

50:22 恁記得上帝的人,著想此個事,免致我將恁拆碎,無人拯救。

50:23 見若用感謝獻做祭的就是榮光我;謹慎行的人,我欲互伊看見上帝的救恩。