Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 102

102:1 〔困苦的人極軟弱的時,佇耶和華的面前吐出苦情的祈禱。〕耶和華啊,求你聽我的祈禱,互我求叫的聲透到你的面前!

102:2 我佇危急的日,呣通掩你的面呣看我;求你俯耳孔聽我!我求叫的日,求你緊緊應我!

102:3 因為,我的日子親像火薰消散;我的骨受燒親像火中的柴。

102:4 我的心受傷,枯焦親像草,我攏顧得食。

102:5 因為我吐氣的聲,我的肉 佇骨裡。

102:6 我親像曠野的鵜鶘鳥;亦親像拋荒的所在的暗光鳥。

102:7 我歸暝無睏;亦親像厝頂孤單的雀鳥仔。

102:8 我的對敵通日褻瀆我;痛恨我的人指我來咒詛。

102:9 我用火灰準飯食,所飲的有參目屎。

102:10 這是因為你的發性大受氣;因為你將我舉起,閣將我落。

102:11 我的日子親像日影已經斜;我亦親像草枯焦。

102:12 獨獨你──耶和華永遠佇;你互人記念到萬代。

102:13 你欲起來憐憫錫安,因為現在是可憐伊的時,定著的期已經到啦。

102:14 你的奴僕歡喜錫安的石頭,可憐伊的土粉。

102:15 列國就欲敬畏耶和華的名;世上諸個王攏欲敬畏你的榮光。

102:16 因為耶和華起造錫安,佇伊榮光中顯現。

102:17 伊俯落聽喪鄉人的祈禱,無看輕的祈禱。

102:18 這欲為後代的人記載,將來受造的百姓欲謳咾耶和華。

102:19 因為,伊對伊至高的聖所看落來;耶和華對天看落地,

102:20 欲聽囚犯的吐氣,欲解放擬定著死的人,

102:21 互人佇錫安傳報耶和華的名,佇耶路撒冷傳報謳咾伊的話,

102:22 就是萬百姓及列國聚集服事耶和華的時。

102:23 伊互我的氣力半路衰膦,互我的日子短少。

102:24 我講:我的上帝啊,呣通佇我中年討我的生命。你的年歲萬世代無窮盡!

102:25 你起頭下地的地基;天亦是你的手所造的。

102:26 欲滅無,獨獨你久長佇;欲親像衫漸漸舊。你欲將改換親像改換衫,就變換。

102:27 獨獨你無變換;你的歲壽無窮盡。

102:28 你的奴僕的子孫欲長長佇;的後裔欲徛在佇你的面前。