Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 6

6:1 〔大衛的詩,交互樂官。用絲弦的樂器,調用第八。〕耶和華啊,呣通佇你的受氣中責備我,亦呣通佇你大受氣中譴責我!

6:2 耶和華啊,求你可憐我,因為我衰膦。耶和華啊,求你醫治我,因為我的骨頭愕愕惙。

6:3 我的心大大驚惶。耶和華啊,你欲到底時才救我?

6:4 耶和華啊,求你越倒轉救我的生命!為著你的慈愛來救我。

6:5 因為,死無的中間無記念你,陰府的中間是誰感謝你?

6:6 我因為哼哼孱來厭倦;我逐暝流目屎淹我的眠床,濕透我的褥仔。

6:7 我因為憂悶目睭拍歹,閣因為我一切的對敵來目睭花。

6:8 恁一切做歹的人,著離開我!因為耶和華聽見我啼哭的聲。

6:9 耶和華有聽我的懇求;耶和華欲接納我的祈禱。

6:10 我的對敵攏欲見誚,大大驚惶;欲退倒轉,忽然見誚。