Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 147

147:1 恁著謳咾耶和華!因為唱歌謳咾咱的上帝是真好真妙;謳咾是合宜。

147:2 耶和華起造耶路撒冷,聚集以色列中受遷徙的人。

147:3 伊醫好傷心的人,包的傷。

147:4 伊算星辰的數額,隨粒給伊號名。

147:5 咱的主至大,極有氣力;伊的智慧無窮盡。

147:6 耶和華扶持謙卑的人,將歹人降低到土腳。

147:7 恁著用感謝向耶和華唱歌,彈琴唱歌謳咾咱的上帝。

147:8 伊起雲遮天,為著地備辦雨,互山發草。

147:9 伊賞賜食物互走獸及哮的烏鴉子。

147:10 伊無意愛馬的力大,伊無歡喜人的腳走。

147:11 耶和華是歡喜敬畏伊,及向望伊慈愛的人。

147:12 耶路撒冷啊,你著稱呼耶和華!錫安啊,你著謳咾你的上帝!

147:13 因為伊堅固你的門楗,賜福互你中間的子兒。

147:14 伊互你的境內太平,用上好的麥互你食飽。

147:15 伊發出命令佇地裡;伊的話頒行真緊。

147:16 伊降落雪親像綿花,亦落霜親像火灰。

147:17 伊落雹一塊一塊;伊發出寒凊,是誰擋會住?

147:18 伊一下出令,諸個就攏溶;伊互風吹,水就流。

147:19 伊將伊的話指示雅各,將伊的律例及判斷指示以色列。

147:20 伊呣曾按呢款待別國;伊的判斷,攏呣識。恁著謳咾耶和華!