Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 42

42:1 〔可拉後裔教示的詩;交互樂官。〕上帝啊,我的心切切欣慕你,親像鹿切切欣慕溪水。

42:2 我的心嘴乾欣慕上帝,就是活的上帝;我啥時會到上帝面前來見伊啊?

42:3 我暝日用我的目屎準飯食;對我講無息:你的上帝佇叨落?

42:4 我早前及眾人做陣去,導到上帝的厝,用歡喜謳咾的聲,大家守節。我追念諸個事,我的心極其悲傷。

42:5 我的心啊,你啥事鬱悴?啥事佇我的內面著急?你著向望上帝,因為伊的面向我來拯救我;所以我猶久欲謳咾伊。

42:6 我的上帝啊,我的心佇我的內面鬱悴,所以我對約但的地及黑門,亦對米薩的山記念你。

42:7 你的瀑布出聲,就深淵及深淵相叫應;你的波浪你的大湧攏淹密我。

42:8 總是耶和華日時欲施出伊的慈愛;暝時,伊互我唱歌來求賞賜我活命的上帝。

42:9 我欲對上帝──我的石磐講:你啥事記得我?我啥事因為對敵的壓迫憂悶來行啊?

42:10 我的對敵譏刺我,親像拍碎我的骨頭,對我講無息:你的上帝佇叨落?

42:11 我的心啊,你啥事鬱悴?啥事佇我的內面著急?你著向望上帝,因為我猶久欲謳咾伊。伊是我的面的榮光,亦是我的上帝。