Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 55

55:1 〔大衛教示的詩,交互樂官。用絲弦的樂器。〕上帝啊,求你俯耳孔聽我的祈禱,呣通踮密呣聽我的懇求!

55:2 求你俯落聽我,應我。我悲傷無平安,哼哼孱,

55:3 攏是因為對敵的聲,歹人的制壓;因為將罪過捙互我,用受氣迫我。

55:4 我的心佇我內面真苦痛;死無的驚惶到佇我。

55:5 驚惶愕愕惙到佇我;驚惶淹密我。

55:6 我就講:願我得著翅親像鴿,我就飛去,得著安然徛起。

55:7 我欲飛去遠遠,歇佇曠野。(細拉)

55:8 我欲緊緊走到閃避的所在,脫離狂風颶頭。

55:9 主啊,求你吞滅,分開的舌!因為我佇城內曾看見強暴及相爭的事。

55:10 暝日行踅佇城牆頂;佇城內有虛假惡毒。

55:11 邪惡佇彼內面;壓制奸詐無離開伊的街路。

55:12 因為誹謗我的,呣是對敵,設使是就猶會得;自高攻擊我的,呣是怨恨我的人,設使是,就會匿來閃伊。

55:13 無拍算是你;都是我平輩的人,我的同伴,我知己的朋友!

55:14 咱平素相及談論,真親密;咱及眾人相及行佇上帝的厝。

55:15 願死無忽然到佇!互活活落陰間!因為邪惡佇徛起的所在,佇的中間。

55:16 論到我,我欲求叫上帝;耶和華欲救我。

55:17 下昏、早起、日晝我欲哀傷吐氣;伊亦欲聽我的聲。

55:18 伊救贖我的生命脫離攻擊我的人,互我得著平安,因為反對我的人多。

55:19 對古早常常佇的上帝,欲聽見亦欲報應,就是許個無改變無敬畏上帝的人。

55:20 伊伸手攻擊及伊相和的人,伊已經背伊的約。

55:21 伊的嘴滑摘親像奶油,伊的心囥交戰;伊的話柔軟卡贏膏油,其實是出鞘的刀。

55:22 著將你的擔卸互耶和華,伊欲扶持你;伊永永無互義人搖泏。

55:23 上帝啊,你欲互陷落佇滅無的坑;死人行奸詐的,活到中年,獨獨我欲倚靠你。