Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 108

108:1 〔大衛的詩歌。〕上帝啊,我的心自在;我欲吟詩,我的心神欲唱歌謳咾!

108:2 琴啊,瑟啊,恁著精神起來!我本身欲真早精神起來!

108:3 耶和華啊,我欲佇萬百姓的中間感謝你,佇列邦的中間唱歌謳咾你!

108:4 因為,你的慈愛卡大天!你的誠實到穹蒼!

108:5 上帝啊,願你高大過諸個天!願你的榮光過全地!

108:6 求你聽阮,用正手牽救阮,通互你所疼的人得著救。

108:7 上帝已經指伊的聖潔來講:我欲大悅;我欲分開示劍,量疏割的山谷。

108:8 基列是我的;瑪拿西亦是我的;以法蓮是我的頭盔;猶大是我的權柄;

108:9 摩押欲做我的浴盆;我欲我的鞋佇以東;我欲因為卡贏非利士來大聲喝。

108:10 是誰會導我入堅固的城?是誰導我入以東的地?

108:11 上帝啊,你豈呣是棄拺阮嗎?上帝啊,你無及阮的軍兵相及去?

108:12 求你幫助阮攻擊對敵,因為人的拯救是空空。

108:13 阮倚靠上帝做成大代誌,因為睭踏阮的對敵的就是伊。