Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 118

118:1 恁著感謝耶和華,因為伊是好;因為伊的慈愛永遠佇!

118:2 願以色列講:伊的慈愛永遠佇!

118:3 願亞倫的家講:伊的慈愛永遠佇!

118:4 願敬畏耶和華的人講:伊的慈愛永遠佇!

118:5 我佇危急的中間求叫耶和華,耶和華就應我,將我下佇寬闊的所在。

118:6 有耶和華及我佇,我就無驚,人欲啥法得我奈何?

118:7 佇許個幫助我者的中間,有耶和華及我佇,所以我欲看見許個怨恨我的人受報應。

118:8 倚靠耶和華,比倚靠人卡好;

118:9 倚靠耶和華,比倚靠王親卡好。

118:10 萬百姓圍纍我,我倚靠耶和華的名欲剿滅。

118:11 圍我,困我,我倚靠耶和華的名欲剿滅。

118:12 親像蜂圍我,親像燒莿帕的火,受拍熄;我倚靠耶和華的名,欲剿滅。

118:13 你出力捙我,欲互我倒,總是耶和華幫助我。

118:14 耶和華是我的氣力,是我的詩歌;伊亦成做拯救我的。

118:15 佇義人的布棚內,有歡喜的聲,拯救的聲;耶和華的正手施出大權能。

118:16 耶和華的正手抬高;耶和華的正手施出大權能。

118:17 我致到死,猶會活,續欲報揚耶和華的所做。

118:18 耶和華曾嚴嚴警戒我,總是未有將我交佇死無。

118:19 著給我開義的門;我欲入去感謝耶和華!

118:20 這是耶和華的門;義的人欲入去!

118:21 我欲感謝你,因為你已經應我,閣成做拯救我者!

118:22 師傅所棄拺的石,已經成做厝角頭的石。

118:23 這是耶和華所做的,咱的目睭看伊做奇怪。

118:24 這是耶和華所定著的日,咱佇此日的中間欲歡喜快樂!

118:25 耶和華啊!今求你拯救!耶和華啊,今求你互阮發達!

118:26 奉耶和華的名來者應該得著福氣!阮對耶和華的厝給恁祝福!

118:27 耶和華是上帝;伊的光照阮。著用索縛祭祀的精牲,到壇角。

118:28 你是我的上帝,我欲感謝你!你是我的上帝,我欲尊你做高!

118:29 恁著感謝耶和華,因為伊是好!因為伊的慈愛永遠佇!