Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 72

72:1 〔所羅門的詩。〕上帝啊,求你將你的判斷賞賜王,將你的公義賞賜王的子。

72:2 伊欲照公義審判你的百姓,照公平判斷你許個困苦的人。

72:3 大山欲因為公義互百姓平安,山仔也欲按呢。

72:4 伊欲給百姓中困苦的人判斷,伊欲救喪鄉的人,伊欲壓碎暴虐的人。

72:5 人欲敬畏你,日久月長,直到萬世代!

72:6 伊欲降臨,親像雨落佇已經割的草,親像及時的雨潤澤土地。

72:7 佇伊的日子,義人欲興旺,大大平安,及月平久。

72:8 伊欲掌權,對此個海到彼個海,對大河到地極。

72:9 徛起佇曠野的,欲跪拜佇伊的面前;伊的對敵欲舐土粉。

72:10 他施及海嶼的列王欲進貢;示巴及西巴的王欲獻禮物。

72:11 列王攏欲仆落拜伊;萬國攏欲服事伊。

72:12 因為,喪鄉人求叫的時,伊欲救伊;困苦無依倚的人,伊也欲救。

72:13 伊欲憐憫清淡喪鄉的人,伊欲拯救喪鄉人的生命。

72:14 伊欲救贖的生命脫離壓迫及暴虐;伊欲看的血做寶貝。

72:15 伊欲活。欲將示巴的金互伊;欲常常為伊祈禱,通日謳咾伊。

72:16 佇地裡佇山頂,五穀的確茂盛;所結的五穀欲搖動,親像黎巴嫩的樹;城內的人欲興旺,親像地上的草。

72:17 伊的名欲留到永遠,伊的名欲流傳親像日的久。人欲因為伊來得著福氣;萬國欲稱呼伊有福氣。

72:18 耶和華上帝──就是以色列的上帝,只有伊行奇異的事,應該謳咾伊!

72:19 願伊榮光的名,永遠受謳咾。願伊的榮光充滿全地!阿們!閣阿們!

72:20 耶西的子──大衛的祈禱明白。