Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 17

17:1 〔大衛的祈禱〕耶和華啊,求你聽公義,留心聽我的求叫!我的祈禱呣是對奸詐的嘴唇出,求你俯耳孔來聽!

17:2 願我的判詞對你的面前發出;願你的目睭鑑察正直。

17:3 你已經試驗我的心;你佇暝時鑑察我;你鍛煉我,無尋著甚麼;我立志互我的嘴無有過失。

17:4 論到人的行做,我趁你所講的話家己謹守,無行強惡人的路。

17:5 我的腳定定行你的路;我的腳未曾踏趨。

17:6 上帝啊,論到我,我曾求叫你,因為你欲應我;求你俯耳孔,聽我的話。

17:7 求你顯明你各樣的仁慈;你是用正手救倚靠你的人脫離許個起來攻擊者。

17:8 求你保護我,親像保護目睭仁;將我蓋密佇你的翅下,

17:9 互我脫離許個搶劫我的歹人,就是圍困我欲害我生命的對敵。

17:10 互家己的油包密;的嘴講驕傲的話。

17:11 現在圍困阮的腳步;注目,欲捙倒阮佇地裡。

17:12 親像獅數想欲咬物,閣親像猛的獅仔肫匿佇暗密的所在。

17:13 耶和華啊,求你起來,抵當對敵,將伊打倒!用你的刀救我的生命脫離歹人。

17:14 耶和華啊,用你的手救我脫離世間人,脫離許個佇今生有福份的世間人!你將你的財寶充滿的腹肚;有子兒到心滿意足,將其餘的財物留互的嬰仔。

17:15 論到我,我欲佇義的中間看見你的面;我睏醒的時,看見你的形容就心滿意足。