Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 105

105:1 恁著感謝耶和華,求叫伊的名,佇萬百姓的中間報揚伊的所做!

105:2 著向伊吟詩,向伊唱歌謳咾!談論伊一切奇妙的所行!

105:3 著因為伊的聖名來誇口!尋耶和華的人,心內著歡喜!

105:4 著求耶和華及伊的權能,常常尋見伊的面。

105:5 伊的奴僕亞伯拉罕的後裔,伊所揀雅各的子孫啊,恁著數念伊所做奇妙的事及伊的神蹟,及伊的嘴判斷的話。

105:6 (見詩。)

105:7 伊是耶和華──咱的上帝;全地攏有伊的判斷。

105:8 伊記念伊的約,直到永遠;伊所吩咐的話,直到千代──

105:9 就是及亞伯拉罕所立的約,對以撒所咒的誓。

105:10 伊閣將此個約對雅各定著做律例,對以色列定著做永遠的約,

105:11 講:我欲將迦南地賞賜你,做你產業的份額。

105:12 當時,的人丁有限,數額少少,閣佇遐做出外。

105:13 對此族行到彼族,對此國到別個百姓。

105:14 伊無容允甚麼人欺負,為著的緣故譴責諸個君王,

105:15 講:呣通犯著我的受抹油者,亦呣通歹款待我的先知。

105:16 伊命令飢荒降落佇彼個土地,將所倚靠的米糧一概斷絕,

105:17 伊佇的頭前差一人去──約瑟受賣做奴僕。

105:18 人用腳銬傷伊的腳;伊受鐵煉捆縛。

105:19 耶和華的話試煉伊,直到伊所講的應驗。

105:20 王差人給伊解開,就是治理百姓者,給伊解放。

105:21 設立伊做王家的主,管理伊一切所有的,

105:22 通隨意縛伊的人臣,將智慧教示伊的長老。

105:23 以色列也到埃及;雅各出外佇含的地。

105:24 耶和華互伊的百姓生湠多多,互比對敵卡強,

105:25 伊變換對敵的心怨恨伊的百姓,續用詭譎的計謀款待伊的奴僕。

105:26 伊差伊的奴僕摩西及伊所揀的亞倫,

105:27 佇對敵的中間行伊的神蹟,佇含的地行奇事。

105:28 伊命令黑暗,就有黑暗;無違格伊的話。

105:29 伊互的水變血,互的魚攏死。

105:30 佇的土地田蛤仔生多多,連的王的密房亦有。

105:31 伊一下出聲,蝴蠅歸陣飛來,閣有虱母佇的境內滿四界。

105:32 伊落雹互做雨,佇的土地降落炎火。

105:33 伊亦拍的葡萄樹及無花果樹,毀壞境內的樹木。

105:34 伊一下出聲,蝗蟲就來,草蜢算得,

105:35 一盡食的土地的菜蔬,閣食田園所出的。

105:36 伊閣拍死國內一切的大子,就是氣力的起頭。

105:37 伊導出來帶銀帶金;伊的支派中無一個軟弱的人。

105:38 出來的時,埃及就歡喜;因為埃及曾為著來驚。

105:39 伊起雲做布篷,暝時用火照光。

105:40 一下求,伊就互鵪鶉飛來,閣用天的餅互飽足。

105:41 伊拍開石磐,水就淐出;佇乾地,水流親像河。

105:42 因為伊記念伊聖的話,及伊的奴僕亞伯拉罕。

105:43 伊導伊的百姓大悅出來,導伊揀的百姓唱歡喜的歌出來。

105:44 伊將列國的地賞賜,就承接許個百姓著磨所得著的,

105:45 欲互趁伊的律例,守伊的法度。恁著謳咾耶和華!