Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 27

27:1 〔大衛的詩。〕耶和華是我的光,是我的拯救,我欲驚是誰?耶和華是我活命的氣力,我欲驚是誰?

27:2 許個做歹的人就是我的仇讎,我的對敵來攻擊我,欲食我的肉,彼時In就著觸跋倒。

27:3 雖然有軍兵紮營欲攻擊我,我的心亦無驚惶;雖然興起刀兵攻擊我,我猶原自在。

27:4 有一項事,我曾對耶和華求,我猶原致意愛得著;就是一世人徛起耶和華的厝,看伊的榮光,數念伊的殿。

27:5 因為患難的日,伊欲暗靜保護我;佇伊的帳帷內,將我囥佇伊布棚蓋密的所在,舉起我佇石磐頂。

27:6 今我的頭殼得著抬起,卡高佇我四面的對敵。我欲佇伊的布棚獻歡喜的祭;我欲吟詩亦欲唱歌謳咾耶和華。

27:7 耶和華啊,我出聲求叫的時,求你聽;閣求你憐憫我,應我。

27:8 你曾講:恁著欣慕見我的面。彼時我的心對你講:耶和華啊,我欲欣慕見你的面。

27:9 呣通對我掩你的面。呣通受氣來趕你的奴僕,你平素是做我的幫助。救我的上帝啊,呣通放拺我,亦呣通離開我。

27:10 因為父母離開我,耶和華欲收留我。

27:11 耶和華啊,求你用你的道路指示我,因為我的對敵的緣故導我佇平坦的路。

27:12 呣通將我交互對敵,成的心願;因為濫糝干證的人,起來攻擊我,亦吐出兇惡的話。

27:13 我若呣信佇活人的地得著看見耶和華的恩惠,就的確絕望。

27:14 著聽候耶和華!著勇壯,你的心著堅固!實在著聽候耶和華!