Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 106

106:1 恁著謳咾耶和華!恁著感謝耶和華,因為伊是好;伊的慈愛永遠佇!

106:2 是誰會講起耶和華的大權能?是誰會表明伊一切的名聲?

106:3 見若遵守公平,常常行公義者,此號人就有福氣!

106:4 耶和華啊,你用恩惠款待你的百姓;求你亦用這記念我,用你的救恩臨到我,

106:5 互我看見你揀的百姓的福氣,歡喜你的國的快樂,及你的產業相及榮光。

106:6 阮及阮的祖公平平犯罪;阮作孽,行歹。

106:7 阮的祖公佇埃及無明白你的奇事,無記念你豐盛的慈愛,反轉佇彼個海就是佇紅海行悖逆。

106:8 若是伊因為家己的名拯救,為著欲顯明伊的大權能,

106:9 閣喝紅海,海就乾;伊導經過深的所在,那親像經過曠野。

106:10 伊救脫離怨恨的人的手,對對敵的手中救贖。

106:11 水淹密的對敵,就無留一個。

106:12 彼霎,才信伊的話,唱歌謳咾伊。

106:13 快快記得伊的所做,無聽候伊的指教,

106:14 反轉佇曠野大起貪食,佇拋荒的所在試上帝。

106:15 伊將所求的互,總是互的神魂衰膦。

106:16 閣佇營中怨妒摩西,及耶和華的聖的亞倫。

106:17 地就開,吞大坍,掩密亞比蘭的黨。

106:18 有火佇的黨中發起;有火焰燒滅許個歹人。

106:19 佇何烈造牛仔,仆拜所鑄的像。

106:20 按呢將的榮光換做食草的牛仔像,

106:21 記得救的上帝,曾行大的代誌佇埃及者,

106:22 行奇事佇含的地,行通驚的事佇紅海。

106:23 所以,伊講欲滅無;若呣是有伊所揀的摩西當決裂的時徛伊的面前,挽回伊的受氣,驚了伊滅無。

106:24 閣看輕彼個好的地,呣信伊的話,

106:25 佇布棚內發出怨恨的話,呣聽耶和華的聲。

106:26 所以,伊對抬起手咒誓:欲互死佇曠野,

106:27 互的後裔死佇列國的中間,四散佇逐所在。

106:28 閣及巴力毗珥聯合,食祭獻死者的物。

106:29 按呢行,惹伊的受氣,就有瘟疫流行佇中間。

106:30 彼時,非尼哈起來,行刑罰,瘟疫才息。

106:31 此個就給伊算做義,世世代代,直到永遠。

106:32 佇米利巴的水閣互耶和華受氣,甚至摩西為著的緣故也受虧損,

106:33 是因為忤逆伊的神,致到摩西講出躁性的話。

106:34 耶和華吩咐剿滅許個百姓,無聽趁,

106:35 反轉及外邦人混雜,學的所做,

106:36 服事的偶像,這是成做害的活罩,

106:37 將的子查某子祭祀鬼神,

106:38 流無罪的人的血,就是的子查某子的血,將祭祀迦南的偶像,彼個地就互血拍垃墋。

106:39 按呢,互家己的所做拍垃墋,佇的所行犯著淫行。

106:40 所以,耶和華的受氣對伊的百姓發出,厭惡伊的產業,

106:41 將交代外邦人的手;怨恨的人就管轄。

106:42 的對敵也壓制,就屈服佇對敵的手下。

106:43 伊多多擺拯救,總是佇的計謀中悖逆伊;因為家己的罪惡降做卑賤。

106:44 猶久伊聽見哀叫的時,就體貼的危急,

106:45 為著來記念伊的約,照伊豐盛的慈愛回心轉意。

106:46 伊也互佇攏總掠的人的面前得著憐憫。

106:47 耶和華──阮的上帝啊,求你拯救阮,對外邦中聚集阮,通互阮祝謝你的聖名,掠你的受謳咾做大悅。

106:48 著謳咾耶和華──以色列的上帝,對永遠到永遠。願眾百姓攏講:阿們!恁著謳咾耶和華!