Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52]

Jeremiah
Chapter 36

36:1 猶大王約西亞的子約雅敬第四年,有話對耶和華臨到耶利米講:

36:2 「你著提一本冊,將我所對你講欲攻擊以色列及猶大,及逐國一切的話,對我給你講話的彼日,就是對約西亞許個日起到佇今仔日,攏寫佇彼內面。

36:3 豈採猶大家欲聽我所按算欲降互一切的災禍,致到欲越頭,逐人離開伊的歹路,我就通赦免的罪過及罪惡。」

36:4 耶利米就叫尼利亞的子巴錄來;巴錄就將耶利米所傳,耶和華對伊講一切的話攏記佇冊。

36:5 耶利米吩咐巴錄講:「我受阻礙,會入耶和華的厝。

36:6 你著去,將我所傳,你所寫佇冊裡耶和華的話,佇耶和華的厝,佇禁食的日讀互百姓聽,亦讀互對諸個城來的猶大人聽。

36:7 豈採欲佇耶和華的面前謙卑祈禱,欲回頭,逐人離開伊的歹路,因為耶和華對此個百姓所講欲發出的受氣,彼個受氣真大。」

36:8 尼利亞的子巴錄就照先知耶利米一切所吩咐的去行,佇耶和華的厝讀冊內所記耶和華的話。

36:9 猶大王約西亞的子約雅敬五年九月,耶路撒冷的眾百姓及許個對猶大城來到耶路撒冷的眾百姓,宣佈禁食佇耶和華的面前,

36:10 彼時佇耶和華的厝,書記沙番的子基瑪利雅的房佇頂院,近耶和華的厝新門的門口,巴錄對彼本冊讀耶利米的話互眾百姓親耳聽。

36:11 沙番的孫、基瑪利雅的子米該亞聽見冊內耶和華一切的話,

36:12 伊就落去王宮,入書記的房。看啊,眾貴族攏坐佇遐,就是書記以利沙瑪、示瑪雅的子第萊雅、亞革波的子以利拿單、沙番的子基瑪利雅、哈拿尼雅的子西底家,及攏總的貴族。

36:13 對按呢米該亞對講起伊所聽見一切的話,就是巴錄對百姓讀彼本冊的時伊所聽見的。

36:14 因為按呢諸個貴族就差古示的曾孫、示利米雅的孫、尼探雅的子猶底到巴錄遐,對伊講:「你將所讀互百姓聽的冊親手提來。」尼利亞的子巴錄就親手提彼本冊來遐。

36:15 對伊講:「請坐,讀互阮聽。」巴錄就讀互聽。

36:16 聽這一切的話,就大家驚惶相看,給巴錄講:「阮決斷欲將諸個話攏給王講。」

36:17 閣問巴錄講:「請你給阮講,你用啥款來寫伊所傳一切的話?」

36:18 巴錄應講:「伊親嘴對我講諸個話,我就用筆墨寫佇冊裡。」

36:19 許個貴族對巴錄講:「你及耶利米著去匿,呣通互人知恁佇叨落。」

36:20 許個貴族將彼本下佇書記以利沙瑪的房,才入院見王,將諸個話攏講起互王聽。

36:21 王差猶底去提彼本來,伊就對書記以利沙瑪的房提來,猶底讀互王聽亦互徛佇王左右諸個貴族聽。

36:22 彼時是九月,王坐佇過冬天的厝,面頭前有火爐。

36:23 猶底見讀三篇抑四篇,王就用書記的刀給伊割起來,佇火爐,到全本攏燒佇爐中的火。

36:24 王及聽見諸個話的人臣,攏無驚,亦無拆裂的衫。

36:25 以利拿單及第萊雅、基瑪利雅求王莫得燒彼本,總是伊呣聽。

36:26 王就命令哈米勒的子耶拉篾及亞斯列的子西萊雅,及亞伯牒的子示利米雅,去掠書記巴錄及先知耶利米。總是耶和華給囥密。

36:27 王將彼本(就是巴錄所寫耶利米所傳的話),燒去了後,耶和華的話臨到耶利米講:

36:28 「你閣提一本,將猶大王約雅敬所燒從前彼本許個話攏寫佇彼內面。

36:29 論到猶大王約雅敬你著講,耶和華按呢講:你燒彼本,講:『你啥事佇彼內面寫講,巴比倫王決斷欲來毀滅此個土地,互此所在的人及精牲攏無去啊?』

36:30 所以耶和華論猶大王約雅敬講:伊欲無人通坐大衛的寶座;伊的身屍欲擲佇外面,日時互日曝,暝時互霜凍。

36:31 我欲因為伊及伊的後裔,及伊的人臣的罪過刑罰。我欲互我所講一切的災禍臨到以及耶路撒冷的百姓,及猶大人;總是呣聽。」

36:32 對按呢,耶利米閣提一本交互尼利亞的子書記巴錄,伊就將耶利米所傳的話寫佇彼內面,就是猶大王約雅敬所燒去彼本一切的話,另外閣添多多相親像的話。