Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Leviticus
Chapter 3

3:1 「伊的禮物若是謝恩的祭,或是對牛群中獻,無論是公的、是母的,著用無瑕疵的獻佇耶和華的面前。

3:2 伊著按手佇禮物的頭殼頂,伊佇會幕的門口。亞倫子孫做祭司者,著用血灑佇壇的周圍。

3:3 對謝恩祭的中間,著將火祭獻互耶和華,用蓋臟腑的油及臟腑所有的油,

3:4 以及二粒腰子及所有的油,就是倚近腰雙旁的油,及肝裡的網紗及腰子,一概提起來。

3:5 亞倫的子孫著燒伊佇壇裡燒祭的頂面,就是佇火裡的柴,是獻互耶和華做芳芳的火祭。

3:6 「伊的禮物做謝恩的祭獻互耶和華的,若是對羊群中,或是公的或是母的,著用無瑕疵的。

3:7 若獻一隻羊仔子做禮物,著佇耶和華的面前獻,

3:8 也著按手佇伊的禮物的頭殼頂,伊佇會幕前。亞倫的子孫著將伊的血灑佇壇的周圍。

3:9 對謝恩祭的中間,著將火祭獻互耶和華,彼中間的油及伊全牲肢肥的羊尾對倚近脊骨的所在提起來,以及蓋臟腑的油及臟腑所有的油,

3:10 以及二粒腰子及所有的油,就是倚近腰雙旁的油,及肝裡的網紗及腰子,一概提起來。

3:11 祭司著燒伊佇壇頂,是獻互耶和華做火祭的食物。

3:12 「伊的禮物若是山羊,著佇耶和華的面前獻。

3:13 著按手佇伊的頭殼,伊佇會幕前。亞倫的子孫著將血灑佇壇的周圍,

3:14 伊著對這獻伊的禮物做火祭互耶和華,

3:15 用蓋臟腑的油及臟腑所有的油,以及二粒腰子及所有的油,就是倚近腰雙旁的油,及肝頂的網紗及腰子,一概提起來。

3:16 祭司著燒伊佇壇頂,做火祭的食物,取伊的芳芳的。油攏是耶和華的。

3:17 佇恁一切徛起的所在,油及血攏呣通食;這欲做恁逐世代永遠定著的例。」